Strojové vidění

Komplexní kamerové systémy a software

Šetřte náklady a buďte prestižní dodavatel

Zamezte reklamacím díky perfektní kontrole

Zvyšte bezpečí svého provozu

Monitorujte a řiďte provoz manipulační techniky

Držte krok s moderními technologiemi

Inovujte chytře za použití umělé inteligence

Pro výrobní podniky potýkající se nedostatkem pracovníků nebo poskytující svým zákazníkům vysokou úroveň kvality, je určeno naše řešení strojového vidění. Šetří náklady, je přesné, rychlé, pracuje 24/7 a vidí i vady lidským okem nerozpoznatelné.

Stejná technologie instalovaná do logistických provozů dokáže detekovat možnou kolizi manipulační techniky (MT) a pracovníků. Vyhodnocuje trajektorii účastníků provozu, signalizuje volný průchod nebo zpomaluje MT. Sběrem dat a jejich následným vyhodnoceným lze navíc optimalizovat provoz techniky

Jednoduchá kontrola pomocí snímání obrazu kamerou a softwarového vyhodnocení dat až po složité operace využívající strojové učení a neuronové sítě na bázi umělé inteligence.

Pomocí strojového vidění zkontrolujeme jakýkoliv výrobek, rozměry, odchylky, porovnáme barvu, dohlédneme na kompletnost produktu. Najdeme vadu na povrchu a pomocí vhodných defektoskopických metod i uvnitř materiálu.

Rychlost kontroly i v řádu milisekund.

Implementujte do provozu strojové vidění

Snižte náklady

za reklamace způsobené nedostatečnou výstupní kontrolou

Zvyšte svůj rating

u odběratele díky precizní výstupní kontrole

Zvyšte ziskovost

zaveďte nebo rozšiřte Průmysl 4.0

Nepouštějte zmetky do výrobního procesu

snižte náklady díky kontrole vstupů do výroby

Monitorujte, vyhodnocujte a řiďte

provoz manipulační techniky

Zamezte střetu

manipulační techniky a pracovníků

Standardizujte kontrolu

plnou automatizací

Mějte kvalitu pod kontrolou

v celém výrobním procesu

Je pro vás Vision system vhodný?

Jste výrobní podnik?
Jste skladový či logistický provoz?
Chcete implementovat Průmysl 4.0, digitalizovat provoz?
Kladete důraz na kvalitu, rychlost a přesnost?

2018-2021

Náš příběh začal v roce 2018, ještě pod firmou CPS servis. Na základě poptávky našeho zákazníka jsme vyvinuli kamerový systém, který omezoval možnost střetu vysokozdvižných vozíků (VZV) s člověkem a navíc promítal na křížení vnitřní komunikace pro VZV a chodce  přechod pro chodce, který se změnil na značku STOP pro chodce, pokud se blížil vysokozdvižný vozík. Po odjezdu VZV se značka změnila zpět na přechod. Další zakázky na sebe nenechaly dlouho čekat. Rádi inovujeme, pomáháme klientům řešit problémy, aby se mohli věnovat svému businessu, hledáme cesty jak něco udělat, namísto výmluv, že to nejde. Proto chceme řešení nabídnout co nejširšímu portfoliu zákazníků.

Tak nám přibyly do portfolia kamerové systémy a systémy strojového vidění…

Roky vývoje software
Hodin programování
Zkontrolovaných výrobků denně

logo


Specialisté na systémy a software pro strojové vidění

Kontakt
Copyright © CPS servis, s.r.o.